2007. március 19.

A helyi lelkipásztor huszadik évfordulója

Húsz éve jött Bunford Vilmos esperes-plébános falunkba

Bunford Vilmos Nyugat-Bácska esperese két évtizede Kupuszina lelkipásztora. Vasárnap a szentmisén készitettek meglepetést hívei. Molnár József a pasztorális tanács elnöke, Molnár Gizella hittanoktató, Janovics Anna ,valamint Buják Anett felolvasók alkalmi verssel köszöntötték, illetve szerény ajándékkal.

Molnár József az egész közösség nevében tisztelettel és megbecsüléssel köszöntötte lelkipásztorunkat a két évtized es jubileum alkalmából. 1987 március tizenötödikén érkezett Kupuszinára . Az atya szervezésében újult meg a Kupuszinai templom, felépült a temetőkápolna, és még számos más épitkezésre is sor került a faluban. Közösségi rendezvényeinket támogatva segiti nyáját. A Jóistentől jó egészséget és áldásos munkájában kitartást kivántak az esperesnek.

Bunford Vilmos atya Pál apostol szavaival élt -A Jóisten kegyelméből vagyok, aki vagyok.-. A húsz év alatt nehézség is akadt bőven, úgy a gazdaság terén, mint a lelki élet megtorpanásában. Azonban a lelkipásztor a hivek bátoritására hivatott, húsz év alatt amit tudott megtette.

-Gyarló ember vagyok-mondta-, mint mindenki más, azonban hibáimat igyekszem kijavitani ,a hivek érdekében mindent megtenni.

A kötelességem igyekszem teljesiteni a legjobb tudásom szerint. Megköszönte a hivek, a pasztorális tanács és minden jó szándékú ember segitségét. Kérte, hogy őrizzük, ne hagyjuk el a templomot és az iskolát. Gyermekeinket minél szorosabb kapcsolatra neveljük istennel. Vilmos atyának még hosszú egészségben eltöltött éveket kivántak hivei, továbbra is vezesse nyáját a Jóisten segitségével.

Zsellér János

Utolsó hozzászólások

· Tumbász Leonárd íjász sikere
Lonárd GRATULÁLUNK BALLAGÁSOD alkalmábol! Sok sikert és ...
· Tumbász Leonárd íjász sikere
Lonárd GRATULÁLUNK BALLAGÁSOD alkalmábol! Sok sikert és ...
·  Kupuszinaiak a Palóc világtalálkozón
...fergeteges hangulat az V.Palóc Világtalálkozón...https://www.youtube.com/watch?v=yJTuDFd4Dtc ...
·  Kupuszinaiak a Palóc világtalálkozón
Az V. Palóc Világtalálkozón találkozunk! <3 <3 ...
· Kupuszinaiak a kecskeméti Csiperó fesztiválon
Láttuk őket a Polgárok Házában, Budapesten. Nagyon ...
· A Rákóczi Szövetség ajándéka
kis aranyosak ...
· A virágtermesztésben is fejlődni kell
nagyon szepek ...
· Kupuszinaiak a kecskeméti Csiperó fesztiválon
Gyönyörű viselet, még gyönyörűbb fiatalság !!! <3 ...
·  Kupuszinaiak a Palóc világtalálkozón
Nagy öröm és megtiszteltetés volt mindnyájunk számára ...

A keresett oldal nem található! | Vajdaság MA


A keresett oldal nem található! | Vajdaság MA