2008. március 19.

Nemzedékek értékőrző összefogása

Forrás: Magyar Szó

Megemlékezések az 1848/49-es forradalomról és szabadságharcról Nyugat-Bácskában

A hétvégén Nyugat-Bácska több magyarlakta településén is méltóképpen emlékeztek meg az 1848/49-es forradalomról és szabadságharcról. Zomborban a Magyar Polgári Kaszinó színpadán idézték fel a márciusi ifjak hazaszeretetét, Bácskertesen a falu központjában található Petőfi-szobor előtt került sor a megemlékezésre, míg Doroszlón a Móricz Zsigmond Magyar Művelődési Egyesület szervezésében szombaton este alkalmi műsort rendeztek, vasárnap pedig megkoszorúzták a temetőben nyugvó két hős sírját.

ZOMBOR: DALBAN, VERSBEN

Méltóképp idézték föl szombaton a zombori Magyar Polgári Kaszinó színpadán a mai márciusi ifjak 160 évvel ezelőtti kortársaik hősiességét és hazaszeretetét. Az 1848-as budapesti forradalom napjának jelentős eseményeit elevenítették fel dalban, versben, táncban, kiérdemelve a nézőtér állóhelyeit is betöltő közönség vastapsát. Nemzedékek értékőrző összefogását biztosította a Povázsán László karnagy vezette vegyes kar alkalomhoz illő válogatást énekelve.

Dr. Karcher Erzsébet egyesületi elnök alkalmi beszédében egyebek között annak a reménynek adott hangot, hogy e színpadot megtöltő ifi gárda ragaszkodása a nemzeti kultúrához és történelemhez kedvet ad az utánuk jövő nemzedékeknek is, s a tanulmányaikat másutt folytatók abban a tudatban térnek haza, hogy a szabadságharc gyümölcseként több mint másfél évszázaddal ezelőtt létesült kaszinó ajtói mindig tárva állnak előttük. Az ünneplőknek Siposné Lukács Ilona, a Magyar Köztársaság szabadkai főkonzulja tolmácsolta Gyurcsány Ferencnek, a Magyar Köztársaság miniszterelnökének ünnepköszöntő szavait. A közönség elismerését méltán kiérdemlő összeállítást Cselenák Valéria és Cselenák Kornél szerkesztette és rendezte, Juhász Raffael volt a zenei korrepetitor, a táncokat Szabó Krisztina koreografálta, s a kaszinó fiataljainak zenekara szolgáltatta a zenét. Az előcsarnokban kiállítás nyílt Cirkl Rudolf, Zsoldos István és Rezicska Károly, a műemlékvédő szakkör mindeneseinek szerkesztésében.

A rendezvényt jelenlétével megtisztelte Horváth Ódry Márta, a községi képviselő-testület alelnöke, Szakács Csaba, a VMSZ önkormányzati képviselője, Tarján Levente, a Rákóczi Szövetség bajai szervezetének elnöke és Maruzsa Zoltán titkár, továbbá a történelmi egyházak és a civil szervezetek képviselői.

BÁCSKERTES: A PETŐFI-SZOBOR ELŐTT

Rövid, de tartalmas műsorral méltóképpen emlékeztek meg az 1848. március 15-ei forradalom 160. évfordulójáról Bácskertesen. A megemlékezés a falu központjában található két éve felavatott Petőfi-szobor előtt zajlott szombaton délelőtt 10 órai kezdettel. A műsorban a helyi általános iskola tanulói, illetve a falu műkedvelő fiataljai léptek fel. Szép számmal jelentek meg a falubeliek, hogy együtt emlékezzenek meg nemzeti ünnepünkről.

Az iskola kórusának előadásában ifj. Zsivu Péter vezetésével először a Himnusz hangzott fel, ezután Buják Anikó köszöntötte az egybegyűlteket, s ismertette a programot. Beszédében megfogalmazta, hogy a márciusi forradalom egyetemes tisztelete jelenti mindmáig a magyarság közmegegyezési képességének legnagyobb teljesítményét. A köszöntő szöveg után a legkisebbek, az első osztályosok kezdték a verselést, Csanádi Imre költeményét, a Március ünnepére címűt mondták el. A műsorban kicsik és nagyok egyaránt helyet kaptak. Részletet hallhattunk Petőfi Sándor Élet vagy halál! című verséből, és az összeállításban helyet kapott két költemény Reményik Sándortól is. Nincs március 15-ei ünnepség a Talpra, magyar! nélkül, Bácskertesen énekelt formában tolmácsolta a kórus. Az említettek mellett a műsorban helyet kaptak még Lezsák Sándor és Veres Péter versei, valamint a Szózat is elhangzott.

A műsor után a koszorúzni szándékozók csendben elhelyezték a szobor talapzatánál a kegyelet virágait.

A VMSZ elnöksége nevében Bús Ottó, elnökségi tag, a VMSZ Nyugat-bácskai Körzeti Szervezet nevében Szakács Csaba helyezett el koszorút. Az apatini Ábrahám Pál Egyesület és az apatini VMSZ helyi szervezet nevében ifj. Csíkos János tartományi sport- és ifjúsági titkárhelyettes koszorúzott. A doroszlói Móricz Zsigmond Művelődési Egyesület nevében Dékány József és Mészáros László koszorúzott. A szervező Petőfi Sándor Művelődési Egyesület nevében Novics Judit, Vörös Endre és Forgács György, a József Attila Általános Iskola nevében pedig Csíkos Sádor igazgató és Molnár Gizella koszorúzott. A bácskertesi VMSZ helyi szervezet és a Helyi Közösség nevében Péter István helyezett el koszorút. A szombati műsorral Bácskertesen még nem ért végett az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról való megemlékezés, ugyanis április 11-én Fridrik Tamás, a falu szülöttje, 1848-as szabadságharcos tiszteletére emléktáblát avatnak.

DOROSZLÓ: A HŐSÖK SÍRJÁNÁL

Doroszlón a Móricz Zsigmond Magyar Művelődési Egyesület, szombaton este alkalmi műsorral emlékezett meg az 1848/49-es magyar szabadságharc és forradalom hőseiről. A műsorban felléptek a helyi általános iskola tanulói, a művelődési egyesület vegyes kórusa, valamint a Fehér Ferenc IRO-M (irodalmi) szakosztály.

A vasárnap délelőtt tartott szentmisén, amelyen többek között részt vett Egeresi Sándor a Tartományi Képviselőház alelnöke, ugyancsak tisztelettel adóztak a forradalom hőseinek. A szentmise után a felső és alsó temetőben, a 160 évvel ezelőtti eseményekről Egeresi Sándor, illetve Wilhelm József mondott összefoglalót. A műsorban fellépő vegyes kórus alkalmi dalokat adott elő. Lennert Tímea elszavalta Wilhelm József Egy 48-as sírnál című versét.

A doroszlói temetőben nyugvó két hős sírjánál Egeresi Sándor a VMSZ képviseletében, Pelt Ferenc, Mészáros László, Horváth István és Diósi János a helyi koalíció nevében, Ifjú Dékány József pedig a Móricz Zsigmond Magyar Művelődési Egyesület nevében helyezte el a kegyelet virágait.

A hősökre való emlékezés az alkalmi dalok, valamint a magyar himnusz előadásával ért véget.

F. C. Zs., Csé, D.Z.

Utolsó hozzászólások

· Tumbász Leonárd íjász sikere
Lonárd GRATULÁLUNK BALLAGÁSOD alkalmábol! Sok sikert és ...
· Tumbász Leonárd íjász sikere
Lonárd GRATULÁLUNK BALLAGÁSOD alkalmábol! Sok sikert és ...
·  Kupuszinaiak a Palóc világtalálkozón
...fergeteges hangulat az V.Palóc Világtalálkozón...https://www.youtube.com/watch?v=yJTuDFd4Dtc ...
·  Kupuszinaiak a Palóc világtalálkozón
Az V. Palóc Világtalálkozón találkozunk! <3 <3 ...
· Kupuszinaiak a kecskeméti Csiperó fesztiválon
Láttuk őket a Polgárok Házában, Budapesten. Nagyon ...
· A Rákóczi Szövetség ajándéka
kis aranyosak ...
· A virágtermesztésben is fejlődni kell
nagyon szepek ...
· Kupuszinaiak a kecskeméti Csiperó fesztiválon
Gyönyörű viselet, még gyönyörűbb fiatalság !!! <3 ...
·  Kupuszinaiak a Palóc világtalálkozón
Nagy öröm és megtiszteltetés volt mindnyájunk számára ...

A keresett oldal nem található! | Vajdaság MA


A keresett oldal nem található! | Vajdaság MA