2007. december 17.

Két tanító bácsi - két emléktábla

Forrás: Magyar Szó

"A napokban két emléktábla került a bácskertesi (kupuszinai) Művelődési Otthon falára. Két önzetlen, áldozatkész, a faluhoz hűségesen ragaszkodó pedagógusnak, az idősebb és a fiatalabb Sturcz Józsefnek a nevét olvashatjuk rajta. A két ember, a két pedagógus a falu, az ott élő közösség önazonosságának megőrzését, fejlődését, felemelkedését szolgálta hosszú évtizedeken keresztül.

Az idősebb Sturcz József 1910-ben a baranyai Vörösmartról került Bácskertesre, és 36 évvel később, 1946-ban, nyugdíjaztatása után visszatért Baranyába, Vörösmartra. Az ifjabb Sturcz József édesapja nyomdokaiba lépett, és 1947-től kezdve, miután megalakult a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület, amelynek egyébként egyik alapító tagja volt, több mint 40 esztendőn keresztül hihetetlen energiával, mélységes elhivatottsággal tette a dolgát, szolgálta a falut. Néhány évvel ezelőtt, 83 éves korában hagyott itt bennünket. A két ember munkásságának sokrétűségéről, mindarról, amit tettek, amit örökségül Bácskertesre hagytak, nagyon nehéz lenne a teljesség igényével szólni. Az idősebb Sturcz József az alapokat rakta le (színjátszó csoportot alakított, 1919-ben megrendezte az első színielőadást, a Cigány című zenés népszínmű került színpadra, aztán létrehozta az egyházi férfikart), amire fia építkezett tovább, megteremtve azokat a feltételeket, amelyek az erkölcsi és szellemi megújulást siettették a faluban (új szakosztályok alakultak, mint például a zenei, aztán a híres-nevezetes tánccsoport és külön hangsúlyt kapott a helyi hagyományok megőrzése és ápolása).

Két csodálatos ember. Két ember, akinek erkölcsi tartása, közösségi sorsvállalása minden tekintetben példaértékű. Ismerve a két Sturcz József értékteremtő munkásságát, és ismerve Bácskertes egymást és másokat is megbecsülő közösségét, megértem és természetesnek tartom azt az őszinte tiszteletet, megbecsülést, amely a múltban is és ma is az idősebb és az ifjabb Sturcz József iránt megnyilvánul Bácskertesen és másutt is itt, Vajdaságban. A két tanító bácsi. Az emberek így nevezték őket. S ennek a megszólításnak, úgy érzem, különös varázsa van. Az emberi közvetlenségnek, a ragaszkodó szeretetnek, az egymáshoz való tartozás örömének az őszinte megnyilvánulása.

Két emléktábla. Üzenet az utánunk jövő nemzedékeknek, és üzenet mindannyiunknak, hogy sohase feledkezzünk meg azokról, akik itt éltek velünk, közöttünk, és akik a közösséget, közösségünket szolgálták elkötelezetten, hűségesen!"

Faragó Árpád

Utolsó hozzászólások

·  Kupuszinaiak a Palóc világtalálkozón
...fergeteges hangulat az V.Palóc Világtalálkozón...https://www.youtube.com/watch?v=yJTuDFd4Dtc ...
·  Kupuszinaiak a Palóc világtalálkozón
Az V. Palóc Világtalálkozón találkozunk! <3 <3 ...
· Kupuszinaiak a kecskeméti Csiperó fesztiválon
Láttuk őket a Polgárok Házában, Budapesten. Nagyon ...
· A Rákóczi Szövetség ajándéka
kis aranyosak ...
· A virágtermesztésben is fejlődni kell
nagyon szepek ...
· Kupuszinaiak a kecskeméti Csiperó fesztiválon
Gyönyörű viselet, még gyönyörűbb fiatalság !!! <3 ...
·  Kupuszinaiak a Palóc világtalálkozón
Nagy öröm és megtiszteltetés volt mindnyájunk számára ...

A keresett oldal nem található! | Vajdaság MA


A keresett oldal nem található! | Vajdaság MA