2010. január 20.

"A Dunatáj egy sikertörténet"

A Dunatáj- Egyesülés Nyugat-Bácska Régiófejlesztéséért civil szervezet, január 9- én Kupuszinán tartotta meg évi közgyűlését, ahol a szervezet alapító-és elnökségi tagjai, irodavezetői valamint támogatói voltak jelen.

Munkabeszámolóval az elmúlt évről, Péter István elnök szolgált. A januárt a jövőteremtő műhelyek megtartásával kezdték a falvakban. Ennek eredményeképp elkészültek a azok a településfejlesztési javaslatok, amelyek alapján kidolgozták a hét falu (Gombos, Doroszló, Szilágyi, Kupuszina, Bezdán, Bácsgyulafalva és Nemesmilitics) közös jellemzőit valamint meghatározták a fejlesztési priorításokat.

Márciusban vette kezdetét az Ismerjük meg Nyugat-Bácskát c. projekt. Ennek keretében a régió általános iskolásai Doroszló, Bezdán és Kupuszina nevezetességeit illetve természeti szépségeit barangolhatták be a gyalogtúrák alkalmával.

Májusban Doroszlón bemutatásra került a Dunatáj, egész régióra kiterjedő fejlesztési terve. Emellett a VIFÓ támogatásával képzést tartottak a Vajdasági Fejlesztési Háló és a Dunatáj munkatársai részére. Júliusban, Nemesmiliticsen, ünnepi ülés keretében megtartották az irodahálózat második születésnapját. Ekkor és auguszttus valamint szeptember folyamán a kézműveseket igyekeztek helyzetbe hozni, a nagyobb rendezvényekre eljuttatni (Vajdasági Fúvószenekarok Fesztiválja-Kupuszina, Szent István Napi központi ünnepség-Palics, Hármas Találkozó- Bezdán, Falunap- Bácsgyulafalva, Kisboldogasszony- napi búcsú-Doroszló).

Szeptemberben megkezdték a horvát-szerb IPA- pályázat megírását. Októberben átadásra került a projekt. Szintén október hónap folyamán a VMSZ Női Fórumának felkérésére magyar- és szerbnyelv tanfolyamot indítottak Kupuszinán valamint Zomborban. Ez a projekt júniusig tart, hatvankilenc, illetve huszonöt részvevővel.

Novemberben és decemberben a szervezet tagjai aktívan résztvettek a Magyar Választói Névjegyzék összeállításában. Decemberben pedig, az Ismerjük meg Nyugat-Bácskát kezdeményezés második fázisaként nyolc Nyugat- bácskai általános iskolában került sor a végzős növendékek, pályaválasztásra való felkészítésére.

Péter István mindemellett sarkalatos lépéstként hangsúlyozta, hogy a Dunatáj a nyár folyamán a Vajdasági Fejlesztési Háló részévé vált. Ez, mint mondta, mindkét szervezetnek csakis előnyt jelent.

Pelt Ilona, tartományi képviselő, a Dunatáj titkára a 2009- es év pénzügyi mérlegét ismertette. Elhangzott, 770 600 dinárból gazdálkodott a szervezet. Hála az alapítványok, úgy mint a Szülőföld Alap és a Tartományi Gazdasági Titkárság támogatásának. Ilona hozzáfűzte, a Dunatáj a jövőben arra törekszik majd, hogy saját forrásokat, bevételeket is produkáljon.

A szervezet konkrét tervei között szerepel, hogy Zomborban is irodát nyisson valamint a nyelvtanfolyamok és az Ismerjük meg Nyugat- Bácskát program befejeztével magyarországi kirándulást szervez majd a részvevő gyerekek illetve felnőttek részére. A szociálisan hátrányos Nyugat-bácskai gyermekek érdekvédelmét, segítését szintén célul tűzte ki. A turizmusban érdekelt szakaemberek részére tanácskozást készülnek szervezni, mely várhatóan magával vonja egy turisztikai tervezet kidolgozását, mely a Hét nap, hét falu, idegenforgalmi körút projektjének az alapja lesz. A doroszlói Szentkúti búcsú rendezvényéről pedig február folyamán kívánnak tanácskozni.

A szervezet elnökségének májusban lejár a mandátuma. Az új elnökségbe, a hét falu helyi közösségének tanácstagjai lesznek hivatottak személyeket jelölni.

Péter István végezetül sajnálatát fejezte ki, hogy a meghívásuknak e közgyűlésre sem a bezdáni, sem a nemsmiliticsi, sem pedig a bácsgyulafalvi helyi közösség nem tett eleget. Reméli, hogy az együttműködés ezekkel a falvakkal a jövőben is fennmaradhat.

- A Dunatáj létrejötte, eddigi működése, minden szerénytelenség nélkül nevezhető sikertörténetnek.. Hogy az is maradjon, ahhoz elengedhetetlen, hogy akikről szól, akikért van azok mind aktív részesei legyenek- zárta az ülést az elnök.

Lennert Tímea


Címkék: Dunatáj szervezetUtolsó hozzászólások

· Tumbász Leonárd íjász sikere
Lonárd GRATULÁLUNK BALLAGÁSOD alkalmábol! Sok sikert és ...
· Tumbász Leonárd íjász sikere
Lonárd GRATULÁLUNK BALLAGÁSOD alkalmábol! Sok sikert és ...
·  Kupuszinaiak a Palóc világtalálkozón
...fergeteges hangulat az V.Palóc Világtalálkozón...https://www.youtube.com/watch?v=yJTuDFd4Dtc ...
·  Kupuszinaiak a Palóc világtalálkozón
Az V. Palóc Világtalálkozón találkozunk! <3 <3 ...
· Kupuszinaiak a kecskeméti Csiperó fesztiválon
Láttuk őket a Polgárok Házában, Budapesten. Nagyon ...
· A Rákóczi Szövetség ajándéka
kis aranyosak ...
· A virágtermesztésben is fejlődni kell
nagyon szepek ...
· Kupuszinaiak a kecskeméti Csiperó fesztiválon
Gyönyörű viselet, még gyönyörűbb fiatalság !!! <3 ...
·  Kupuszinaiak a Palóc világtalálkozón
Nagy öröm és megtiszteltetés volt mindnyájunk számára ...

A keresett oldal nem található! | Vajdaság MA


A keresett oldal nem található! | Vajdaság MA