2010. május 8.

A kutatáshoz elengedhetetlenek a jó iskolák

Guzsvány Valéria kutatóvegyészt, az Újvidéki Egyetem docensét Arany János Fiatal Kutatói Díjjal tüntette ki az MTA
Guzsvány Valéria Kupuszináról (Bácskertes), Zomborból indult, hogy aztán szinte rekordidőben megszerezze a legmagasabb rangfokozatokat az Újvidéki Egyetemen. Mint PhD hallgató majd később a doktori tézise megvédése után is kutatóvegyészként együttműködött a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, a szlovéniani Nova Gorica-i Univerzitással, a csehországi Pardubice Univerzitással, a lengyelországi Krakói AGH Univerzitással, az osztrák Karl Franzeus Univerzitással, és a japán Kyushu Univerzitással is. Fiatal kora ellenére témavezetője volt négy diplomamunkának, és témavezetője 11 bachelor munkának, valamint egy doktori tézisnek. Több nemzetközi és hazai projektumban vett részt kutatóvegyészként, munkáját több ízben díjazták.

– Megtiszteltetés számomra ez a rangos elismerés, munkám értékelése és elismerése, ami erőt ad a továbbiakhoz. Köszönettel tartozom a Magyar Tudományos Akadémiának, hogy munkásságomat méltónak találták e díjhoz.Köszönetteltartozom mindazoknak, akik felfigyeltek rám és támogatásukban részesítettek – mondta lapunknak Budapestről hazautazva.
Arra a kérdésünkre, hogy hazai körülmények között kielégíthető-e a tudományos és kutatói munkaszenvedély, röviden így válaszolt:
– Számomra egyértelmű, hogy a színvonalas kutatáshoz elengedhetetlenek a jó iskolák, kutató- és oktatóműhelyek. Olyan szerencsém van, hogy mind itthon, mind külföldön kiépültek és épülnek olyan munkakapcsolatok, melyek megteremtik az alapot a színvonalas munkához. Természetesen a Szerbiai Oktatásügyi Minisztérium által támogatott projektumok, a tartományi tudományos és technológiai fejlesztési, valamint a tartományi oktatásügyi titkárság által támogatott projektumok, illetve a nemzetközi projektumok mint pl. INTERREG, IPA, CEEPUSII network hozzájárulnak itthon is a kutatási lehetőségeink tárházának bővítéséhez és mélyítéséhez, gondolok itt elsősorban a műszer-, eszköz- és vegyszervásárlásra, akkreditálható laboratóriumok kialakítására, egyáltalán a kutatóhálózatok erősítésére, vagy újak létrehozására. Természetesen az egyéni hazai és külföldi ösztöndíjak, mint a Domus Hungarica, a SENAREC konferencia részvételi ösztöndíja, Szerbiai Oktatásügyi Minisztérium által, a tartományi tudományos és technológiai fejlesztési, valamint a tartományi oktatásügyi titkárság által támogatott ösztöndíjak is serkentőleg hatnak.
A kutatáshoz elengedhetetlennek tűnik a mobilitás – mondhatnánk ezek alapján. Vajon Szerbiában megteremtődtek-e hozzá a feltételek?
– Hiszek abban, hogy megfelelő együttműködéssel és jó csapatszellemmel el lehet érni figyelemreméltó eredményeket. 2003-tól minden évben rövidebb időszakokat külföldön töltök, kutatok és tanulok. Az elsajátított ismereteket hazahozom és igyekszem átadni a hallgatóimnak. A 2009-től szerbiai koordinátora vagyok a nemzetközi „Education of Modern Analytical and Bioanalytical methods" c. CEEPUSII networknek és nagy örömömre szolgál, hogy az idén több kutatódiák, PhD hallgató és oktató is ezen projektum kereteiben tanul és kutat külföldön – mondja Guzsvány Valéria tanár. A kutató ugyanakkor folytatja megkezdett tudományos munkásságát, mely eddig elsősorban a gyógyszer- és peszticid-analitika területére terjedt ki, a környezetbarát elektoranalitikai szenzorok fejlesztésére, a nagyérzékenységű optikai detektor, a hő-lencse detektor alkalmazásának kiterjesztésére, és sok egyébre, aminek egyszer minden bizonnyal hasznát vesszük mi, laikusok.


Nagy Magdolna (forrás: Magyar Szó) 


Címkék: Magyar SzóUtolsó hozzászólások

· Tumbász Leonárd íjász sikere
Lonárd GRATULÁLUNK BALLAGÁSOD alkalmábol! Sok sikert és ...
· Tumbász Leonárd íjász sikere
Lonárd GRATULÁLUNK BALLAGÁSOD alkalmábol! Sok sikert és ...
·  Kupuszinaiak a Palóc világtalálkozón
...fergeteges hangulat az V.Palóc Világtalálkozón...https://www.youtube.com/watch?v=yJTuDFd4Dtc ...
·  Kupuszinaiak a Palóc világtalálkozón
Az V. Palóc Világtalálkozón találkozunk! <3 <3 ...
· Kupuszinaiak a kecskeméti Csiperó fesztiválon
Láttuk őket a Polgárok Házában, Budapesten. Nagyon ...
· A Rákóczi Szövetség ajándéka
kis aranyosak ...
· A virágtermesztésben is fejlődni kell
nagyon szepek ...
· Kupuszinaiak a kecskeméti Csiperó fesztiválon
Gyönyörű viselet, még gyönyörűbb fiatalság !!! <3 ...
·  Kupuszinaiak a Palóc világtalálkozón
Nagy öröm és megtiszteltetés volt mindnyájunk számára ...

A keresett oldal nem található! | Vajdaság MA


A keresett oldal nem található! | Vajdaság MA