2009. február 18.

Dienes Koleszár Valéria

Gazdag és rendkívül színes, tartalmas múltja van a bácskertesi amatőr színjátszó mozgalomnak, tagjai folyamatos munkát végeznek, és soraikban mindig feltűnt egy-egy olyan színész, akivel hegyeket lehetett elmozdítani a helyükről, folyókat eltéríteni a medrükből

- Dienes Koleszár Valériát gyakran láttuk a színpadon azokban a falvakban és városokban, amelyekben a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók hagyományos Találkozója zajlott, s mindig valami különlegességgel lepte meg a nézőket, mint az a vérbeli színjátszó, aki tudja: egy mozgalmat szolgálni igen nemes feladat - Valéria azt is tudja, hogy nyelvében él a színész, s ezért azok a régi nagyok vannak benne minden hangsúlyában, gesztusában, akik a bácskertesi amatőr színjátszók mozgalmát oly sikeressé, eredményessé tették - A Mágnás Miska című nagyoperettben Marcsaként nagy-nagy sikert aratott mindenütt, otthon, a bácskertesi színpadon és másutt, ahol értő közönség tapsolt neki és társainak...
    Az én ősz hajú szellemi fegyvertársam ugyanazt írta le könyvében, amit már én is meg szerettem volna fogalmazni: ,,Gyakran tapasztalom, hogy amikor amatőr színjátszásunkról beszélek, írok, sokan úgy vélik, hogy e mozgalom iránti elfogultságom fogalmazza gondolataimat, mondataimat (...) Az amatőrök rajongása, feltétlen munkaszeretete és természetesen az a munka, amelyet sokszor szinte lehetetlen körülmények között fel tudnak mutatni, mindenképpen megérdemeli, hogy színjátszó mozgalmunkra odafigyeljünk'. Igen, Árpád barátom, te tudod azt, hogy a ma működő hivatásos színházak létének, zavartalan működésének éppen azok az amatőrök vetették meg az alapjait, akik szintén lehetetlen körülmények között eredményt voltak képesek felmutatni. Műkedvelő színész volt ugyanis a mindmáig felülmúlhatatlan Romhányi Ibi, Heck Paula, Fejes György, Pataki László, Szilágyi László, az ,,ügyeletes komédiás', Árok Ferenc és még sokan mások.
    Műkedvelők... Én láttam a nagybecskereki Madách Színház mindenesét, Izelle Károlyt 39 fokos lázban színpadra lépni és egy oroszlán bátorságával védelmezni a ,,várá'-t, láttam a nagykikindai Lepár Ferencet, ahogyan az előadás előtt a díszletképeket tologatja, láttam Györfi Sándort, ahogyan izzadó homlokkal toborozza a tagságot, Koncz Istvánt, aki rozzant járművekkel járta társulatával a tartományt, dolgoztam a bácsföldvári Dienes Mihállyal, a ,,Misi'-vel, aki szülőfalujától megválva Zomborban öltözött be csetlő-botló fajankónak, és minden bizonnyal sokan látták Dienes Koleszár Valériát, egy parányi bécskai falu amatőr színésznőjét, aki a színpadon mindig óriássá nőtt, és sohasem lépett a deszkákra üres lélekkel, életuntsággal, mint aki elkívánkozik ebből a megnyomorított világból egy szikrázó színház után vágyakozásában.
    Műkedvelés Bácskertesen... A két Sturcznak, az idősebbnek és az ifjabbnak a fellegvára. Ebben a nyugat-bácskai faluban gyakran történt valami meglepő - tartja a krónika. Már 1919-ben, rögtön az új állam megalakulása után, amikor magyarul megszólalni alig mertek az emberek, a Bocsa-féle vendéglőben színdarabot olvasgattak a műkedvelők, azok, akikben volt annyi erő és öntudat, hogy ne adják fel magyarságukat, hitüket. A bácskertesi kántor-tanító, idősebb Sturcz József lelkesítette a falubelieket, be is mutatták hamarosan Szigligeti Ede Cigány című népszínművét. 1919 augusztusában színházi előadás született Bácskertesen! Az évek során újabb és újabb műkedvelők csatlakoztak a törzsgárdához. Az idősebb Sturcz József távozása után az ifjabb Sturcz szította tovább a lángot. Megrendezte a János vitézt, a Mézeskalácsot, a Mágnás Miskát, a Három szerelem című vígjátékot, a Piros szegfűt, az Aranykakast, Darvas Józseftől a Szakadék című drámát és Bródy Sándor A tanítónő című színjátékát. Ma Molnár József az, aki a mozgalom élén áll. Sok mindenről szólnak az előadások: leginkább szerelemről, találkáról, csábításról és ábrándokról, csalódásról és beteljesülésről. S ebbe a mostani társulatba csöppent bele Dienes Koleszár Valéria, s azonnal felléphetett több előadásban, Szirmai Albert legendás Mágnás Miskájában, Tersánszky Józsi Jenő Kakuk Marcijában, majd Szigligeti Ede Cigány című népszínművében. Nagyszámú szereplő - veteránok és fiatalok - közé cseppent Valéria Marcsaként, Roziként és Rózsiként. Gazdagon árnyalt alakításaival vonta magára a nézők figyelmét, kiváló jellemábrázolónak bizonyult. De hát volt neki tapasztalata is mindebben, mert még a nyolcvanas években megfogadta Madách Imre intelmét: ,,Ember, küzdj, és bízva bízzál!' Valéria évekig küzdött az első sorban, és vakon bízott a színház erejében, megtartó erejében. Szerepelt számtalan darabban, köztük: az Érdekházasságban, az Egy bolond százat csinál című bohózatban, a Vacsora Budán című színjátékban, az Elvámolt éjszakában, a Babos kendőben, a Sárgarigófészekben, a Kölcsönlakásban stb. Hogy ezek amolyan ,,habkönnyű, egyértelműen szórakoztató művecskék, amelyekben nem lehet művészetet felmutatni?' Az ember nem lehet mindig a Nagy Oktató. Színház a vígjáték, a bohózat, az operett, a musical, a népszínmű és még a kabaré is. Nagy áldás, hogy Valéria az évtizedek során az öröm szikráit villantotta fel a színpadon, s teszi ezt valószínűleg ma is, ezzel hessegetve el a megsemmisülés súlyos gondolatát.

B. Z.

(Forrás: Hét Nap)

Utolsó hozzászólások

· Tumbász Leonárd íjász sikere
Lonárd GRATULÁLUNK BALLAGÁSOD alkalmábol! Sok sikert és ...
· Tumbász Leonárd íjász sikere
Lonárd GRATULÁLUNK BALLAGÁSOD alkalmábol! Sok sikert és ...
·  Kupuszinaiak a Palóc világtalálkozón
...fergeteges hangulat az V.Palóc Világtalálkozón...https://www.youtube.com/watch?v=yJTuDFd4Dtc ...
·  Kupuszinaiak a Palóc világtalálkozón
Az V. Palóc Világtalálkozón találkozunk! <3 <3 ...
· Kupuszinaiak a kecskeméti Csiperó fesztiválon
Láttuk őket a Polgárok Házában, Budapesten. Nagyon ...
· A Rákóczi Szövetség ajándéka
kis aranyosak ...
· A virágtermesztésben is fejlődni kell
nagyon szepek ...
· Kupuszinaiak a kecskeméti Csiperó fesztiválon
Gyönyörű viselet, még gyönyörűbb fiatalság !!! <3 ...
·  Kupuszinaiak a Palóc világtalálkozón
Nagy öröm és megtiszteltetés volt mindnyájunk számára ...

A keresett oldal nem található! | Vajdaság MA


A keresett oldal nem található! | Vajdaság MA