2016. február 18.

Művelődésszervező a hagyományok falujában

A kupuszinai Balogh Pál Magyar Életfa díjban részesült


Balogh Pál nyugalmazott kupuszinai cukrászmester évtizedek óta sikerrel igyekszik fönntartani a faluban hagyományos műkedvelő életet. Az első amatőr előadást a településen még 1919-ben rendezte idősebb Sturcz József kántortanító, akinek nevét most a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület Molnár József által vezetett színjátszó csoport viseli. Balogh Pál az egyesület titkáraként, majd az utóbbi öt évben elnökeként nem csupán a színjátszók fölkészülését, föllépéseit, vendégszerepléseit segítette, hanem megtalálta a módját az egyesület székháza fölújításának, egy kiállítóterem kialakításának, a messze földön híres néptánccsoport és a Krajcárka daloskör istápolásának, a fúvószenekarok bemutatkozásának, a néprajzi gyűjtemény kialakításának. Négy alkalommal szervezte meg a faluban a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók Fesztiválját, éveken át magyarországi előadóművészek részvételével szervezett műsorokat, amelyekre Nyugat-Bácska falvaiból, Zomborból is eljártak a nézők, olykor négyszázan zsúfolódtak be a nézőtérre.


– Akkor se álltam színpadra, amikor hívtak – nyilatkozta lapunknak a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség kupuszinai kitüntetettje. – Nem akartam szerepelni, nem tudok néptáncolni, nótázni se igen szoktam, inkább abban találtam meg a feladatom, hogy a nyilvános föllépést vállalók számára megteremtsem a zavartalan munkakörülményeket. Természetesen nem egyedül, hanem a közösség segítségével, hiszen nagyobb rendezvények alkalmával szinte az egész falu megmozdul, a 38. Gyöngyösbokréta és a 25. Durindó alkalmával 350-en segédkeztek a 4000 embert megmozgató rendezvények körül. Az egyesületünknek van egy általános szakcsoportja, magamat is oda sorolom, azok közé, akik a színpad mögött tevékenykednek, és ugyanolyan megbecsült tagjai műkedvelő csoportoknak, mint a színészek vagy a táncosok.


Balogh Pál (1942) a sport terén kezdte szervezői munkáját, 1965-ben a labdarúgóknál, majd amikor a törvény kötelezte a sportegyesületek helyi egyesítését, 15 éven át hozzá tartozott a falu sportélete.


– Kétévenként kellett újraválasztani a vezetőséget, így hol titkár, hol elnök, hol pénztáros, hol szertáros voltam, de lényegében mindig ugyanazokat a feladatokat láttam el. A művelődési életbe 1974 táján kerültem, eleinte bálokat tartottunk, színpadi előadásokat, ezeket Sturcz tanító bácsi rendezte, a táncosokat Marásek Gáspár vezette, mára sajnos egyikőjük sincs életben. A Petőfi Sándor egyesületben kialakítottunk egy klubhelyiséget, az előadások szünetében italt árultunk ott, a bevételből egészítettük ki az akkoriban gyér támogatást. Ma már jelentősebb támogatást élvez az egyesület, persze ennek is meg kellett találni a módját – mondja az egyesület elnöke, meglepő módon, hiszen általában mindenki panaszkodik a támogatások összegére.


A kupuszinai művelődési házban mintegy 30 magyarországi vendégművész lépett föl, akiket Balogh Pál zentai és magyarkanizsai vendégszereplésük során ismert meg, majd a Mikroszkóp Színpad zenei rendezője révén másokat is meghívott. A gázsi kifizetése után a maradék bevételből pedig az egyesület épületét szépítették, rendezték.


– Legdrágább a Korda György – Balázs Klári előadópáros föllépése volt, akkor 1600 márkát fizettünk nekik. Ma 800 euróért, sőt, ennél kevesebbért bárki eljönne. Különös eset volt, amikor Koós János és Bajor Imre lépett föl nálunk, a béregi határátkelőn elvették Koóstól a tiszteletdíját, mert nem jelentette be, hogy deviza van nála. Erre mi az egyesület nevében kérelemmel fordultunk az illetékesekhez, levelünket ötször átnézettük, nehogy betűhiba maradjon benne. Végül visszakapta a pénzét, de két év után.


A Petőfi Sándor Művelődési Egyesületben jelenleg nyolc szakcsoport működik Balogh Pál elnök keze alatt. Hosszú időre visszanyúló tapasztalata szerint a munkába bekapcsolódó fiatalokkal le kell tisztázni, mit és hogyan szeretnének csinálni, mert ha valamit rájuk akarnak kényszeríteni, elmegy a kedvük, ők is elmennek. Tény, hogy kevés a fiatal, mondja, viszont boldogan teszi hozzá, hogy a legutóbbi Négyesfogaton hetven kupuszinai szerepelt. Az egyesületben nincsen tagsági díj. Minek a tagsági díj, ha mindenki mindent csinál? – veti föl az elnök.


Miként dr. Silling István írta Balogh Pál szerteágazó közéleti tevékenységének méltatásában: „Balogh Pál tevékenységét sokban segíti elsősorban a családja, a helyi József Attila Általános Iskola, a helyi közösség, a sportegyesület, a vadászegyesület, a sporthorgászok egyesülete, a római katolikus plébánia és hívőközössége, az ifjúsági szervezet, valamint Apatin község, a Dunatáj Egyesülés Nyugat-Bácska fejlesztéséért, de leginkább maga a szülőfalu, Bácskertes művelődés iránt elkötelezett közössége. Ezért is mondhatjuk, hogy Balogh Pál úr kitüntetésére az egész falu büszke, hiszen akár az egész Bácskertes díjazásának is tekinthetjük.”


Mindehhez a kitüntetett mindössze a következőket tette hozzá: – Mindazt, amit eddig Kupuszina és Nyugat-Bácska művelődési életének érdekében tettem, másokkal karöltve tehettem csupán. Mindvégig az volt a célom, hogy levegyem a terhet azok válláról, akik a színpadon képviselik egyesületünket, idehaza, külföldön, szemléken, fesztiválokon. Hogy ne kelljen azzal törődniük, hogyan utaznak, hol lesz a szálláshelyük, hol kell színpadra lépniük. Ha meg nálunk szerveztünk nagyszabású és tömeges rendezvényeket, ugyanezt a biztonságot igyekeztem, illetve igyekeztünk megteremteni a vendégek számára.


Silling István gondolatát ismételve: Balogh Pál Magyar Életfa díja annak fölismerése, hogy a művelődésszervező szerepe eleve meghatározója a művelődési élet működésének, és ez az egyéni elismerés voltaképpen egy odaadó közösség munkáját is minősíti.


Fekete J. József

Forrás: Magyar Szó

Utolsó hozzászólások

· Tumbász Leonárd íjász sikere
Lonárd GRATULÁLUNK BALLAGÁSOD alkalmábol! Sok sikert és ...
· Tumbász Leonárd íjász sikere
Lonárd GRATULÁLUNK BALLAGÁSOD alkalmábol! Sok sikert és ...
·  Kupuszinaiak a Palóc világtalálkozón
...fergeteges hangulat az V.Palóc Világtalálkozón...https://www.youtube.com/watch?v=yJTuDFd4Dtc ...
·  Kupuszinaiak a Palóc világtalálkozón
Az V. Palóc Világtalálkozón találkozunk! <3 <3 ...
· Kupuszinaiak a kecskeméti Csiperó fesztiválon
Láttuk őket a Polgárok Házában, Budapesten. Nagyon ...
· A Rákóczi Szövetség ajándéka
kis aranyosak ...
· A virágtermesztésben is fejlődni kell
nagyon szepek ...
· Kupuszinaiak a kecskeméti Csiperó fesztiválon
Gyönyörű viselet, még gyönyörűbb fiatalság !!! <3 ...
·  Kupuszinaiak a Palóc világtalálkozón
Nagy öröm és megtiszteltetés volt mindnyájunk számára ...

A keresett oldal nem található! | Vajdaság MA


A keresett oldal nem található! | Vajdaság MA