Kupuszinai Római Katolikus Egyházközség

Plébános: Zsúnyi Tibor
Cím: Ady Endre u. 2.
Telefon: 00381/25-786-621
Email: zsunyi88@gmail.com

Ft. Bunford Vilmos
Kupuszina-Bácskertes török hódoltságot követő újratelepítése (1751) után a bajai és a zombori ferences atyák látták el az itt élő római katolikus hívek lelki gondozását. Az önálló kupuszinai-bácskertesi egyházközösséget báró Klobusiczky Ferenc kalocsai érsek alapította 1754-ben. Ettől az évtől kezdve vezetik helyben az anyakönyveket. Jelenleg a plébánián a születettek anyakönyve 1899-től, az egybekeltek és az elhunytak anyakönyve 1907-től található meg. Az előző évekből származó anyakönyveket a II. Világháború után az állami hatóság átmásolás céljából a törvény erejével elvitte a plébánia arhívumából, s ezeket a mai napig nem másolta le és nem adta vissza.

A falu első temploma vert falból készült és az 1806-ban épült parókia déli oldalán állott.

Községünk jelenlegi templomát 1808 és 1813 között építették és Szt. Anna, a Boldogságos Szűz


Mária édesanyjának tiszteletére szentelték. Így templombúcsúnk minden évben július 26-án, ill. az ezt követő vasárnap kerül megünneplésre. Templomunk barokk stílusban épült. Méretei: 32,5 m hosszú, 11,72 m széles, belmagasság 12 m, toronymagasság 32 m. 4 harangja van: a legnagyobb 645 Kg, a legkisebb 48 Kg.

Templomunk a II. Világháború óta kizárólag a hívek adakozásából tartja fenn magát, mivel a Kalocsai Érsekség által a templomfenntartás céljából adományozott földterületet (50 katasztrális hold) a titói Jugoszlávia államosította. Ez az állapot a mai napig fennáll és minden jogi értelemben orvoslásra szorul.

A templom utolsó belső festését 1990-ben Kiss György és Buják Ede zombori templomfestő mesterek végezték, felújítva és új elemekkel díszítve Udvardy Rudolf apatini mester 1928-ban készült munkáját. A színes vitrázsokat Kiss szül. Tábori Katalin művésznő készítette.

A falu lakossága cc. 2400 a háborús menekültekkel együtt. A római katolikus hívek száma cc. 1900.

Egyházközségünk tevékenységei között első helyen a hívek lelki gondozása és a gyermekek, ifjusághitoktatása említendő. A plébániai hittan mellett két év óta ismét beindulhatott községünkben az iskolai hitoktatás, mint fakultatív tantárgy. A keresztény katolikus gyermekek mindegyike látogatja az iskolai hittanórákat is.

Templomunkban jelenleg Dudás István okleveles kántor által vezetett férfi kar tevékenykedik. Az énekkar Vajdaság szerte híres az általa énekelt Passió révén, melyet az Újvidéki Rádió magyar adása évek óta előszeretettel sugároz Virágvasárnap és Nagypénteken.

Jelenleg a harangozói szolgálatot és a templom tisztántartását: Guzsvány József és neje Katalin vállalták magukra.

A hagyományok őrzéséről híres egyházközségben modern szellemű imacsoport is tevékenykedik.


Az oltár
A csoport tagjai minden hónap első szombatjának estéjén modern egyházi énekkel kísért szentmisére gyűlnek össze, amelyet az idősebb nemzedék tagjai is szívesen látogatnak. A doroszlói búcsújáró helyen, Kisboldogasszony ünnepén (szeptember 8.) az éjfélkor kezdődő ifjusági szentmisét már évek óta ők szervezik.

Stanislav Hočevar belgrádi érsek által a balkáni háború után megszervezett karitatív tevékenység szerény anyagiakkal, önerőből igyekszik segíteni a rászorulókon.

Néhány hónappal ezelőtt kezdte meg tevékenységét Kupuszinán a Keresztény Értelmiségi Kör. Célunk, hogy vajdasági szinten összefogjuk az itt élő és tevékenykedő értelmiséget, lehetőséget teremtvén a keresztény szellemben történő párbeszédre, tapasztalatcserére és a polgári élet különböző területeit érintő problémák megvitatására, orvoslására nemzetünk javára.

Mivel községünk lakossága a kezdetektől fogva egészen a délszláv háború idejéig teljes egészében katolikusnak és magyarnak vallotta magát, egyházközségünk - az élén álló mindenkori lelkipásztor vezetése alatt - nagymértékben hozzájárult az ősöktől örökül hagyott, a hit gyökereiből táplálkozó népszokások ápolásához is. Ezt patinázza Dr. Silling István magyar nyelv professzor és néprajzkutató széleskörű tevékenysége és a falu tájházának megalapítása.

Kupuszinát a buzgó hitélet és a vallásos hagyományok ápolása, útszéli feszületek, szobrok megőrzése, színpompás népviselete, híres tánccsoportja, fúvószenekara, amatőr színjátszó csoportja és konyhakerti veteményei tették híressé az egész Vajdaságban és a környező országokban is, szorgalmas munkájával rászolgálván így a Bácskertes elnevezésre. Adja az Úr, hogy az ifjabb nemzedékek is hűek maradjanak ezen értékekhez, amelyek a múlt viharaiban megőrizték és fenntartották közösségünket és lehetővé tették fennállásának 250 éves jubileumának megünneplését, melynek alkalmából a templom előtt közadakozásból jubileumi keresztet állíttatott a hívő nép.

Utolsó hozzászólások

· Tumbász Leonárd íjász sikere
Lonárd GRATULÁLUNK BALLAGÁSOD alkalmábol! Sok sikert és ...
· Tumbász Leonárd íjász sikere
Lonárd GRATULÁLUNK BALLAGÁSOD alkalmábol! Sok sikert és ...
·  Kupuszinaiak a Palóc világtalálkozón
...fergeteges hangulat az V.Palóc Világtalálkozón...https://www.youtube.com/watch?v=yJTuDFd4Dtc ...
·  Kupuszinaiak a Palóc világtalálkozón
Az V. Palóc Világtalálkozón találkozunk! <3 <3 ...
· Kupuszinaiak a kecskeméti Csiperó fesztiválon
Láttuk őket a Polgárok Házában, Budapesten. Nagyon ...
· A Rákóczi Szövetség ajándéka
kis aranyosak ...
· A virágtermesztésben is fejlődni kell
nagyon szepek ...
· Kupuszinaiak a kecskeméti Csiperó fesztiválon
Gyönyörű viselet, még gyönyörűbb fiatalság !!! <3 ...
·  Kupuszinaiak a Palóc világtalálkozón
Nagy öröm és megtiszteltetés volt mindnyájunk számára ...

A keresett oldal nem található! | Vajdaság MA


A keresett oldal nem található! | Vajdaság MA